Xem giỏ hàng “Gạo Séng Cù Mường Lò Yên Bái ( hộp 2kg )” đã được thêm vào giỏ hàng.