Bột và các sản phẩm dạng bột

Bôt Sắn Đặc Biệt ( gói 500Gr)

148,000

Gạo lứt và các sản phẩm từ gạo lứt

Bún Gạo Lứt 200gr

38,800

Gạo lứt và các sản phẩm từ gạo lứt

Cốm ống

22,000
-15%

Gạo lứt và các sản phẩm từ gạo lứt

Gạo Lứt đỏ (Gói 5kg)

400,000 340,000

Bột và các sản phẩm dạng bột

Denti chà răng 100gr

48,000
-15%

Gạo lứt và các sản phẩm từ gạo lứt

Gạo lứt đỏ (Gói 2 kg)

160,000 136,000