Xem giỏ hàng “Mè Rang Muối 1/20 – 168gr” đã được thêm vào giỏ hàng.