Xem giỏ hàng “Trà suối giàng nguyên lá” Ông Thầy Tuệ Hải” (Trà bancha Loại 1) – Gói 100gr” đã được thêm vào giỏ hàng.