Xem giỏ hàng “Chanh Muối ” Ông Thầy Tuệ Hải” – hũ 220gr” đã được thêm vào giỏ hàng.