Bánh hạnh nhân cao cấp “Ông Thầy Tuệ Hải”

58,000

Bánh Dưỡng Sinh Cao Cấp “Ông Thầy Tuệ Hải” được sản xuất thủ công do Thượng tọa Thích Tuệ Hải – Trụ trì Chùa Long Hương trực tiếp chỉ đạo và giám sát. Sản phẩm được tạo thành từ các loại hạt bổ dưỡng và quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết tuyệt đối không sử dụng đường, hương liệu, chất bảo quản.

Hết hàng